ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU ALMAŞ ”COMUNA NEGREŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ – Comunicări

Viziunea, Misiunea, Ținte Strategice

VIZIUNEA ŞCOLII

  Pe termen lung, Şcoala Gimnazială „DUMITRU ALMAŞ ”, Negreşti, îşi propune promovarea unui învăţământ de calitate, modern, flexibil, stimulativ şi creativ, bazat pe experienţă şi performanţă, pe tradiţii şi valori, interculturalitate, într-un real parteneriat şcoală-familie-comunitate.

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială „DUMITRU ALMAŞ ”, Negreşti, își propune să dezvolte un mediu intercultural favorabil învățării, să le ofere elevilor o șansă în educație prin dezvoltarea deprinderilor, îmbogățirea cunoștințelor și prin modelarea personalității lor. De asemenea, dorește să devină axa comunității, bazată pe valori și principii, cu o personalitate bine definită ce va deriva din conexiunea cu tradiția locală.

ŢINTE STRATEGICE

1. Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de acreditare și evaluare permanentă a unităților de învățământ   preuniversitar;

2.Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare și evaluare a activității în vederea creșterii performanțelor elevilor;

3.Prevenirea eșecului școlar, reducerea abandonului și includerea tuturor elevilor într-o formă de școlarizare;

4.Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului școlii;

5. Creșterea prestigiului școlii și diversificarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea locală și cu alte instituții, promovând imaginea școlii.