Grafic Instruire elevi – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU ALMAŞ ”COMUNA NEGREŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ