Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “Go Ahead” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia, implementează  „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. În cadrul proiectului demarează activitatea de selecție a celor 200 de membri ai  Grupului țintă secundar (GTS2), personal din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș. a), care lucrează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal

Proiectul „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație” este finanțat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (OP), în calitate de Operator de Program pentru ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și are un buget total de 5.464.478,93 lei, din care 4.644.807,09 grant norvegian (85%) și 819.671,84 lei cofinanțare națională (15%) și o durată de 30 de luni.